Κρυσταλλοθεραπεία

Ο κρύσταλλος  είναι μία στερεά μορφή ενός  υλικού στην οποία  όλα τα άτομα ή  μόρια είναι διευθετημένα με συγκεκριμένη γεωμετρική σχέση που επαναλαμβάνεται σταθερά στις τρεις διαστάσεις, ώστε στην εξωτερική μορφή του υλικού αυτού οι επιφάνειες  να είναι αρμονικές  με την εσωτερική τους  δομή.

Λόγω της καθαρής και σταθερής δομής τους οι κρύσταλλοι αποθηκεύουν και μετασχηματίζουν την ενέργεια. Με την κατάλληλη τοποθέτησή τους πάνω στο σώμα ή γύρω από αυτό βελτιώνουν την ποιότητα του ανθρώπινου ενεργειακού. Μεταλλάσσουν την αρνητική πολικότητα σε θετική και αυξάνουν τη ροή της ενέργειας απορροφώντας όση λιμνάζει. Η θεραπευτική δράση των κρυστάλλων αυξάνεται όταν ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται κρυστάλινες ηχητικές γαβάθες που φορτίζουν τους τόσο τους κρυστάλλους όσο και το ενεργειακό κέντρο (τσάκρα) στο οποίο αντιστοιχούν, ανάλογα με τη θεμελιώδη τους συχνότητα.

Crystal Yoga - Πρόγραμμα

crystalyoga-2015-2016